Information

BEL-Fest is organised by an enthousiastic team of young entrepeneurs who love to bring people together, celebrate live, monumental and natural estates and thrive to a better, greener and kinder world. 

FAQ

Our mission

Thriving to a more consious, greener and kinder world where we all live free.

Just by bringing people togehter, giving them space to show there passion on every level in beautiful natural surroundings. 

We love simple and effective.

We want to bring BEL-Fest to different locations at different times of the year. Want to have a BEL-Fest in your area? Contact us!

Yesssss and no, you need to pay for the beers and Bellie shirts. But entree is free! We want the possibility for everybody to join the events!

Travel To Our festivals

Our festivals are organized on different places as Buitenplaats Vaeshartelt and Villa Kanjel.  These are one of the most peace full and natural surroudings around the city of Maastricht. Meaning you need to travel a bit to these sites. And, yes, we can do that in a consious way. 

train ico

By Train

Best option! Travel by train to Maastricht Noord and walk (8 minutes...) or cycle (3 minutes...) throught the most beautiful bike path of Maastricht.

car ico

By Car

Possible, but less car is more space for our bird landingplace... try to take the train or bus.

bus icon

By Bus

You can also go to the 'park and walk' space of Maastricht and again walk or use a bike.

airplane ico

By Plane

Just no. Yes we do have a lot of space, but no we don't have an airport.

Buitenplaats Vaeshartelt

Villa Kanjel

Stichting Bellie

BEL-Fest wordt georganiseerd door Stichting Bellie. Hieronder lees je alles over het beleid van de stichting:

 

 1. Algemene Informatie:
 • Naam: Stichting Bellie
 • RSIN: 866137233
 • Post- en vestigingsadres: Radeborg 14A, 6228 CV te Maastricht
 • Telefoonnummer: +31 6 43119575
 • E-mail: info@belfest.nl
 • KvK-nummer: 92677339

 

 1. Doelstellingen:
 • Bewustwording klimaat: Het vergroten van bewustzijn over klimaatverandering, de impact ervan op de planeet en de noodzaak van actie.
 • Bewustwording duurzaamheid: Het bevorderen van kennis en begrip over duurzame praktijken en levensstijlen, met als doel het verminderen van de ecologische voetafdruk.
 • Inclusiviteit: Het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en waarin gelijke kansen en rechten voor iedereen worden gerespecteerd.
 • Lokale ondernemers ondersteunen: Het ondersteunen en promoten van lokale ondernemers door hen een platform te bieden om hun producten en diensten te presenteren en te verkopen, bijvoorbeeld tijdens onze duurzaamheidsfestivals.

 

 1. Activiteiten:
 • Organiseren van duurzaamheidsfestivals, waar gemeenschapsleden kunnen samenkomen om duurzaamheid te vieren, te leren en te ervaren.
 • Het aanbieden van workshops, lezingen en activiteiten tijdens deze festivals die gericht zijn op verschillende aspecten van duurzaamheid, zoals recycling, energiebesparing, en biologische landbouw.
 • Samenwerken met lokale bedrijven, organisaties en experts om innovatieve en inspirerende duurzaamheidsinitiatieven te presenteren tijdens onze evenementen.
 • Het promoten van inclusiviteit door het creëren van een diverse en toegankelijke omgeving tijdens onze festivals, waar mensen van alle achtergronden en leeftijden welkom zijn.
 • Het ondersteunen van lokale ondernemers door hen de mogelijkheid te bieden om hun duurzame producten en diensten te presenteren en te verkopen tijdens onze evenementen.

 

 1. Fondsenwerving:
 • Het werven van donaties en subsidies van particulieren, bedrijven en overheidsinstanties die geloven in de missie van Stichting Bellie en de waarde van onze evenementen.

 

 1. Beheer van het vermogen:
 • Het bestuur van Stichting Bellie is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het financiële beheer en de algemene strategie van de stichting.

 

 1. Monitoring en Evaluatie:
 • Stichting Bellie zal periodiek de effectiviteit van haar activiteiten evalueren door middel van enquêtes onder deelnemers, het bijhouden van statistieken zoals opkomstcijfers en het analyseren van media-aandacht.

 

 1. Communicatie en PR:
 • Stichting Bellie streeft naar een effectieve communicatiestrategie om haar boodschap van duurzaamheid, inclusiviteit en lokale ondersteuning over te brengen naar een breed publiek.

 

 1. Toekomstplannen:
 • Stichting Bellie heeft plannen om haar duurzaamheidsfestivals in de toekomst op verschillende locaties in Nederland te organiseren.

 

 1. Bestuurssamenstelling:
 • Voorzitter: Jasaya Heeres
 • Secretaris: Frank Bogman
 • Penningmeester: Tom Houben

 

 1. Inkomsten, Bestedingen en Vermogen:
 • Een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen zal worden verstrekt volgens de wettelijke vereisten en zal worden gerapporteerd aan de relevante instanties zoals de Belastingdienst.

 

 1. Beloningsbeleid:
 • Het beloningsbeleid voor het bestuur en de beleidsbepalers van Stichting Bellie is als volgt:
  • Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.
  • Eventuele onkosten die gemaakt worden in het kader van de werkzaamheden voor Stichting Bellie kunnen worden vergoed, mits deze zijn goedgekeurd door het bestuur en in overeenstemming zijn met het financiële beleid van de stichting.Further Information

If you have not yet found the information you are looking for please contact us